Máy hàn & Phụ kiện

 • -4%

  Máy hàn que Hồng Ký HK-200Z

  1.850.000 ₫

  1.920.000 ₫

 • -4%

  Máy hàn tig jasic 315P ACDC 380V

  18.250.000 ₫

  19.050.000 ₫

 • -8%

  Máy hàn Tig Jasic 400 J98

  17.800.000 ₫

  19.260.000 ₫

 • -1%

  Máy hàn Tig Jasic 400 (R25)

  16.350.000 ₫

  16.550.000 ₫

 • -4%

  Máy hàn Tig Jasic 303 380V

  8.900.000 ₫

  9.300.000 ₫

 • -5%

  Máy hàn Tig Jasic 301

  7.150.000 ₫

  7.490.000 ₫

 • -11%

  Máy hàn que Jasic ARC 400 Z312

  12.350.000 ₫

  13.850.000 ₫

 • -5%

  Máy hàn que Jasic ARC 350 J99

  8.149.000 ₫

  8.540.000 ₫

 • -9%

  Máy hàn MIG Jasic 200 J03

  9.500.000 ₫

  10.400.000 ₫

 • -5%

  Máy hàn Mig Jasic 250FJ44 220V

  14.250.000 ₫

  15.000.000 ₫

 • -2%

  Máy hàn Mig Jasic 250 J46

  12.200.000 ₫

  12.500.000 ₫

 • -2%

  Máy hàn Tig Jasic 300 R24

  8.799.000 ₫

  9.000.000 ₫

 • -6%

  Máy hàn que Jasic ARC 500 J15

  21.299.000 ₫

  22.700.000 ₫

 • -9%

  Máy hàn TIG Jasic 200P ACDC (R60)

  11.790.000 ₫

  12.900.000 ₫

 • -3%

  Máy hàn que Jasic ARC 80

  1.800.000 ₫

  1.850.000 ₫

 • -4%

  Máy hàn que Jasic ARC 160

  2.990.000 ₫

  3.100.000 ₫

 • -4%

  Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB15KB

  15.300.000 ₫

  16.000.000 ₫

 • -9%

  Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB04KB

  7.700.000 ₫

  8.500.000 ₫

 • Hỗ trợ trực tuyến

  TOP