Máy hàn & Phụ kiện

 • -5%

  Máy hàn que Jasic MAXX 200

  5.900.000 ₫

  6.200.000 ₫

 • -4%

  Máy hàn que Jasic ARC 250 (R112) 220V

  6.440.000 ₫

  6.740.000 ₫

 • -5%

  Máy hàn que Jasic ZX7-200

  2.460.000 ₫

  2.600.000 ₫

 • -7%

  Máy hàn que Jasic ZX7-250

  3.489.000 ₫

  3.740.000 ₫

 • -4%

  Máy hàn que Jasic ZX7-210

  2.400.000 ₫

  2.500.000 ₫

 • -6%

  Máy hàn que Hồng Ký HK 250Z

  3.890.000 ₫

  4.150.000 ₫

 • -7%

  Máy hàn que hồng ký HK 400i-3P380V

  13.800.000 ₫

  14.900.000 ₫

 • -8%

  Máy hàn que hồng ký HK 315i-3P380V

  8.300.000 ₫

  9.000.000 ₫

 • -7%

  Máy hàn que hồng ký HK 315-3P380V

  7.900.000 ₫

  8.500.000 ₫

 • -3%

  Máy hàn que hồng ký HK 250T-220V

  5.350.000 ₫

  5.500.000 ₫

 • -13%

  Máy hàn que Hồng Ký Inverter HK 200A

  2.879.000 ₫

  3.300.000 ₫

 • -11%

  Máy hàn que hồng ký Inverter HK 200E

  2.549.000 ₫

  2.850.000 ₫

 • Hỗ trợ trực tuyến

  TOP